Onderhoud Belgische Klimgebieden

Om klimgebieden toegankelijk te maken huren de twee Belgische federaties, de Klim- en Bergsport Federatie (KBF) en de Club Alpin Belge (CAB), rotsmassieven van grondeigenaren. Daarnaast zijn zij zelf eigenaar van een aantal klimgebieden. Hun streven is om zoveel mogelijk klimmers van het klimmen te laten genieten, maar op een gecontroleerde manier.

Sinds 1991 heeft de NKBV voor haar leden daarom een zogeheten klimregeling met KBF en CAB afgesloten. NKBV-leden die de een klimjaarkaart hebben, verkrijgen daarmee toegang tot de massieven die onder de klimregeling vallen. Je draagt op die manier bij aan de pacht en het onderhoud aan die massieven. In principe heeft de NKBV het onderhoud daarmee uitbesteed aan de Belgische clubs. Jaarlijks draag de NKBV zo’n 85.000 euro bij.

Freyr-3853

Freyr, parel aan de oevers van de Maas. (photo: Paul Lahaye)

Jaarlijks wordt er in de klimgebieden door medewerkers en vrijwilligers van de 3 samenwerkende verenigingen veel onderhoud verricht. Zo wordt er losse rots verwijdert, de vegetatie in toom gehouden, nieuwe paden aangelegd, herbehaakt en worden landschapselementen met bijzondere natuurwaarden extra onderhouden of juist ontzien.

Al dit onderhoud staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Nederlandse regio’s, verenigingen en individuen kunnen hieraan een steentje bijdragen.

Als je mee wilt helpen aan het onderhoud van een Belgisch klimgebied dan kun je zelf direct contact opnemen met de Belgische organisatie (rochers@clubalpin.be) of via de NKBV (info@nkbv.nl o.v.v. onderhoud klimgebieden). De KBF of CAB biedt alle noeste werkers een overnachting aan en de NKBV betaalt je reiskosten.

Onderhoudsweekends CAB najaar 2016:
– Zondag 9 oktober in Landelies
– Zaterdag 15 oktober in Grands Malades
– Zondag 23 oktober in Awirs
– Zondag 23 oktober in Dave
– Zaterdag 26 november in Freyr
– Zondag 4 december in Awirs
– Zondag 4 december in Chaleux
– Zaterdag 10 december in Dave

Bron: www.nkbv.nl

Share

Tags: , , ,

Comments are closed.