Posts Tagged ‘Verdon’

Orion en de Hemelkoningin

Tuesday, January 17th, 2017

Job van Hemert en Swaen Harmsen op reis! Na hun verblijf in de Franse Verdon schreef Swean het prachtige verhaal ‘Orion en de Hemelkoningin’:

“Ze lijkt geruisloos boven ons te cirkelen. Rustig observeert ze ons, zwevend op de wind. Maar echt geruisloos is ze niet. Soms komt ze héél dichtbij en hoor je de wind plotseling suizen. Dan stokt mijn adem, even, en een rilling van verwondering en een beetje angst gaat door me heen. Ze is nog veel groter en mooier dan ik dacht. Imposant zijn haar gitzwarte veren, haar gekromde nek en sterke klauwen. Hoger en hoger zweeft ze, een silhouette tegen een brandende lucht. En dan, plotseling, scheert ze in een rechte lijn het dal in. Ze speelt in het vuur en vlakbij mijn horizon mindert ze vaart, om opnieuw de hoogte in te cirkelen met een schuin oog op ons. Zij kent geen horizon, de hemelkoningin.”

JobSwaenOpReis

photo: www.jobvanhemert.wordpress.com

Lees de hele post op: www.jobvanhemert.wordpress.com

Share